سرفصل دوره كارشناسي ارشد - رشته برق - گرايش قدرت

شماره درس

نام درس

واحد

پيشنياز

 

دروس جبراني

حداكثر 4 درس از  دروس جبراني و 2 آزمايشگاه ( 14 واحد )

415101

ماشين هاي الكتريكي 3

3

 

415102

آز- ماشين هاي الكتريكي 3

1

 

415103

بررسي سيستم هاي قدرت 2

3

 

415104

آز- بررسي 2

1

 

415105

الكترونيك صنعتي

3

 

415106

حفاظت و رله ها

3

 

415107

عايق ها و فشار قوي

3

 

415108

توليد و نيروگاه

3

 

دروس اصلي

سه درس از دروس اصلي

415109

ديناميك سيستم هاي قدرت 1

3

بررسي2

يكي از دو درس گذرانده شود.

15110

تئوري و تكنولوژي پيشرفته عايق ها

3

عايق و فشارقوي

415111

كنترل مدرن

3

كنترل خطي

يكي از دو درس گذرانده شود.

415112

تئوري سيستم هاي خطي كنترل

3

جبر خطي

415113

الكترونيك قدرت 1

3

الكترونيك صنعتي

415114

تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي

3

ماشين 3

        دروس تخصصي اختياري

415115

روش هاي اجزا محدود در الكترومغناطيس

3

ماشين 3

415116

الكترونيك قدرت 2

3

الكترونيك قدرت 1

415117

طراحي ماشين هاي الكتريكي

3

ماشين 3 و آزمايشگاه

415118

بهره برداري از سيستم هاي قدرت

3

ماشين 3 و بررسي 2

415119

ديناميك غير خطي سيستم هاي قدرت

3

415120

كنترل توان راكتيو در قدرت

3

بررسي 2

415121

بررسي حالتهاي گذرا در سيستم قدرت

3

بررسي2 و ماشين 3

415122

بررسي احتمالي سيستم هاي قدرت

3

بررسي 2 و احتمال مهندسي

415123

شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

3

 

415124

برنامه ريزي در سيستم هاي قدرت

3

بررسي 2

415125

قابليت اعتماد در سيستم هاي قدرت

3

بررسي 2 و احتمال مهندسي

415126

بررسي و شناخت انرژيهاي نو

3

 

415127

شبيه سازي و مدل سازي

3

 

415128

سيستم هاي كنترل ديجيتال

3

سيستم هاي كنترل خطي

415129

كنترل بهينه

3

اصول كنترل مدرن

415130

كنترل فرايندهاي اتفاقي

3

احتمال مهندسي و اصول كنترل مدرن

415131

سيستم هاي كنترل چند متغيره

3

اصول كنترل مدرن

415132

سيستمهاي كنترل غير خطي

3

اصول كنترل مدرن

415133

سيستم هاي كنترل تطبيقي

3

فرايندهاي تصادفي و شناسايي سيستمها

415134

شناسايي سيستم ها

3

 

415135

روش هاي كامپيوتري در آناليز سيستمهاي قدرت

3

بررسي 2

   

415136

حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت

3

رله و حفاظت سيستمها

415137

ديناميك سيستم هاي قدرت 2

3

ديناميك سيستم هاي قدرت 1

415138

شبكه هاي عصبي

3

 

415139

هوش مصنوعي

3

 

415140

برنامه سازي پيشرفته

3

 

415141

ميكروپروسسور

3

مدارهاي منطقي

415142

برنامه ريزي خطي و غير خطي

3

 

415143

مباحث ويژه در مهندسي قدرت 1

3

طبق اعلام گروه

415144

مباحث ويژه در مهندسي قدرت 2

3

415145

سمينار

2

بر اساس نظر استاد راهنما

415146

پروژه

6

     
 

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ